f:id:kkzy9:20170608200240j:plain

f:id:kkzy9:20170608200301j:plain

f:id:kkzy9:20170608200315j:plain

2015年5月、ニューヨークにて