f:id:kkzy9:20170610111802j:plain

f:id:kkzy9:20170610111815j:plain

f:id:kkzy9:20170610111829j:plain

2015年5月、ニューヨークにて